PÄRING.ee KASUTUSTINGIMUSED


Kasutaja annab veebikeskkonnale korralduse, ning veebiserveris kasutatav tehniline lahendus loob Kasutaja poolt täidetud vormist automaatselt päringu, mille edastab teenuse osutajate e-postiaadressidele.

Mõisted

Veebileht – päring.ee domeen koos kõigi alamdomeenide, andmebaaside ning nendes sisalduva infoga (kuulutused, tekstid,fotod, videod jms)

Haldaja – veebilehe suhtes omandi-, valdus- ning käsutusõigust omav isik ja tema esindajad. Haldaja andmed on järgnevad: Päring OÜ, reg. kood 16909310, , aadress: Türi 9 Tallinn 11314, e-mail: hvs.estonia@gmail.com

Kasutaja- veebilehte kasutav isik
Teenus(ed) – Haldaja poolt Veebilehe kasutajale pakutavad teenused, mis sisaldavad võimalust asjade/teenuste müügiks, kuid ei ole eeltooduga piiratud.